Zamówienia

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY

 Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali magazynowej wraz z częścią biurowo – administracyjną, wewnętrznym układem komunikacyjnym w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 30.

W ramach projektu „Przygotowanie oraz zagospodarowanie nowego terenu inwestycyjnego przez firmę SISCOM” - projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”

 Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert. Termin upływa do 26.11.2020 r. do godziny 15:00:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Tabela elementów scalonych

Załącznik nr 3 – Wzór umow


Data publikacji: 26.10.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali magazynowej wraz z częścią biurowo – administracyjną, wewnętrznym układem komunikacyjnym w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 30.

W ramach projektu „Przygotowanie oraz zagospodarowanie nowego terenu inwestycyjnego przez firmę SISCOM” - projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”

Zamawiający zawiadamia, że dnia 03.12.2020 r. w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Konsorcjum - Lider: Krzysztof Repiński PRZEDSIĘBIORSTWO REPIŃSKI KRZYSZTOF REPIŃSKI (ul. Składowa 3, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911442886 Partner: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński (ul. Fałata 10 83-400 Kościerzyna, NIP: 5910002665). Cena zamówienia: 14 302 125,92 zł netto (17 591 614,88 zł brutto).


Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

pixel