Informacja dla Klientów, którzy zakupili drabinę 3x9 lub 4x4

Uprzejmie informujemy, iż w związku z kontrolą przeprowadzoną przez UOKiK zakwestionowane zostało spełnienie wymogów bezpieczeństwa przez następujące produkty: drabina aluminiowa 4x4ID 890 oraz drabina aluminiowa 3x9 ID 892.

Zarzut w stosunku do drabiny aluminiowej 4x4 ID 890 dotyczy:
- zbyt dużej wysokości płaszczyzny górnej (1130mm) zamiast 1000 mm
- braku piktogramów o treści „przeczytaj instrukcję”, „nie wychylaj się”, „ustawić na stabilnym podłożu”, „zapewnić pełne rozstawienie”, „upewnić się czy zabezpieczające ograniczniki rozstawu są napięte”
- nieumieszczenie w oznakowaniu drabiny nazwy i adresu producenta
- nieumieszczenie w instrukcji użytkowania informacji dotyczących ustawienia i montażu drabiny

Zarzut w stosunku do drabiny 3x9 ID 892 dotyczy:
- brak wystarczającego zabezpieczenia przed przypadkowym oddzieleniem drabiny przystawnej podczas użytkowania
- zaniżony wymiar szerokości zewnętrznej (319mm) zamiast 340 mm
- brak piktogramów
- brak adresu i nazwy producenta
- nieumieszczenie w instrukcji użytkowania informacji dotyczących ustawienia i montażu drabiny

W związku z powyższym, każdy klient który zakupił w/w produkt w firmie SISCOM, może dokonać zwrotu zakupionej, po czym otrzyma zwrot środków na wskazane przez siebie konto. W celu realizacji zwrotu, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: serwis@fajneceny.pl lub pod nr telefonu 58 677 11 22.

 

pixel